Opzegverbod bij ziekte bij reorganisatie

Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen inkrimpen, dan is het niet mogelijk om afscheid te nemen van zieke werknemers via UWV. Dit is alleen anders bij een bedrijfssluiting.

Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid geldt een opzegverbod. Ondanks dit opzegverbod tijdens ziekte kan de werkgever in de meeste gevallen nog steeds naar de kantonrechter stappen als hij de arbeidsovereenkomst wil laten ontbinden. Er moet dan echter wel sprake zijn van disfunctioneren of andere persoonlijke redenen die geen verband houden met ziekte.

Bron: RendementOnline

Image by freepik