Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. Soms speelt de ex-werkgever hierin een rol. De regeling is op een tweetal punten gewijzigd.

De startperiode geeft uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om met (gedeeltelijk) behoud van hun uitkering de eerste stappen te zetten als zzp’er. Het gaat om een periode van maximaal zes maanden waarin de uitkeringsgerechtigde onder meer ontheven is van zijn sollicitatieplicht, zodat hij alle uren aan zijn eigen bedrijf kan besteden. Gedurende de startperiode ontvangt de WW’er een 29% lagere uitkering. De uitkeringsgerechtigde kan in overleg met UWV ook eerst een ‘onderzoeksperiode’ van maximaal zes.

Bron: RendementOnline

Image by pressfoto on Freepik