Frustratie #1 bij videomeeting: haperende techniek

Vergaderen op afstand kost vaak onnodig veel tijd en kan irritaties opwekken. Gebrek aan kennis van de techniek en onvoldoende geschikte technologische middelen zijn hier nogal eens de oorzaak van.

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve vergadering die virtueel plaatsvindt, is de beschikbaarheid van goed werkende techniek. Als de techniek niet (mee)werkt, stort alles als een kaartenhuis in elkaar. Toch vinden nog regelmatig vergaderingen op afstand plaats die onnodig veel tijd kosten en tot ergernis leiden, doordat de organiserende partij niet over de juiste techniek beschikt en de vergaderdeelnemers niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Technische problemen zorgen dan ook voor de grootste frustraties rond videovergaderingen en kunnen zelfs tot technostress (tool) leiden.

Bron: RendementOnline

Image by master1305 on Freepik