Nieuwsbrief TIB-advies / Nummer 9 2023

Wat zijn de verschillen tussen
kortdurend en langdurend zorgverlof?

Veel werknemers hebben kinderen, en anderen zijn soms mantelzorger. Hierdoor kan er interesse zijn in het zorgverlof. Wanneer hebben werknemers recht op kortdurend of langdurend zorgverlof? En wat zijn de verdere verschillen daartussen?

Lees meer

Bron: RendementOnline

 

Terugbetaling coronaschulden

Een groot financieel probleem bedreigt het voortbestaan van meerdere ondernemingen.

Geholpen in de jaren (2020-2021) van corona is het nu “pay-back-time” De overheid eist nu haar bijdrage terug. Weliswaar in termijnen maar voor veel ondernemers toch te snel of zelfs de dreiging van een faillissement.

Belangrijk is te weten dat met de belastingdienst altijd regelingen zijn te treffen wanneer het “even” niet uitkomt.

Wanneer u als ondernemer wordt gemaand tot terugbetaling is het belangrijk om het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar te brengen.

Besef, als ondernemer, hoe u er voorstaat en probeer in te schatten wat kan ik wel ophoesten en wanneer.

Maak voordat u contact zoekt met de belastingdienst een voorlopig plaatje in welke termijnen in afwijking van de regeling wel mogelijk is. Hebt u geen problemen met de officiële terugbetalingen dan is dit uiteraard de eenvoudigste weg.

Komt u wel in liquiditeitsproblemen dan is het zeer verstandig om vooraf, al dan niet met uw accountant, uw gewenste termijnen in een schema op te stellen. Bijvoorbeeld in maanden, kwartalen of wat dan ook.

Stel u daarbij enigszins realistisch op en vraag niet het onderste uit de kan. Besef ook dat indien u afwijkt van de officiële termijnen voor terugbetaling dat rente in rekening wordt gebracht.

Graag willen wij, consultants van de stichting TIB, u daarbij ondersteunen.

Hiervoor neemt u contact op met TIB advies via :

info@TIB-advies.nl
of tel. 053- 484984

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die graag door willen werken. Om werkgevers aan te sporen in gesprek te gaan met aanstaande AOW’ers, is de overheid een voorlichtingscampagne gestart.

Lees meer

Bron: RendementOnline

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer.

Lees meer

Bron: RendementOnline