Nieuwsbrief TIB-advies / Nummer 7 2023

Opzegverbod bij ziekte moeilijk te omzeilen

Als een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer wil ontslaan wegens wangedrag, kan dat alleen als er geen enkel verband bestaat tussen de reden van het ontslag en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Anders is het opzegbeding bij ziekte van toepassing. Dat blijkt uit een recente zaak bij Hof Den Bosch.

Lees meer: RendementOnline

Is het verplicht een vacature eerst intern uit te zetten?

Als er in een organisatie een vacature ontstaat, biedt dit werknemers een kans op een carrièrestap. Veel werkgevers zetten daarom een vacature eerst alleen intern uit. Maar het kan ook verplicht zijn om een vacature eerst intern uit te zetten.

Een vacature eerst intern uitzetten voordat de externe werving start, kan veel voordelen hebben. De werkgever bevordert de mobiliteit en biedt zijn werknemers loopbaanperspectieven. Daarnaast bespaart een geschikte interne kandidaat hem veel tijd en externe wervingskosten.

Lees meer: RendementOnline

Prognoses maken, een goede oefening voor het hele team

Een prognose is een poging om een uitspraak te doen over een moment in de toekomst. Het maken van prognoses is een vaardigheid die een volledig (project)team zich eigen kan maken. Het begint met oefenen.

Om een goede prognose te kunnen geven, is het in ieder geval nodig dat teamleden:

  • bestaande denkrichtingen en overtuigingen ter discussie durven stellen (kritisch zijn én out of the box denken);
  • feiten en aannames van elkaar leren onderscheiden, omdat aannames het maken van een realistische prognose in de weg kunnen zitten;
    bij alle activiteiten en besluiten (artikel) voor de prognose rekening houden met de consequenties op de lange termijn;
  • oplossingen vermijden die op korte termijn een positief effect hebben, maar op lange termijn juist problemen kunnen opleveren. bestaande denkrichtingen en overtuigingen ter discussie durven stellen (kritisch zijn én out of the box denken);
  • feiten en aannames van elkaar leren onderscheiden, omdat aannames het maken van een realistische prognose in de weg kunnen zitten;
  • bij alle activiteiten en besluiten (artikel) voor de prognose rekening houden met de consequenties op de lange termijn;
  • oplossingen vermijden die op korte termijn een positief effect hebben, maar op lange termijn juist problemen kunnen opleveren.

TIB Advies kan u hiermee in aad en daad bijataan

Lees meer: RendementOnline