Nieuwsbrief TIB-advies / Nummer 6 2023


De HR Rendement Linkedin-pagina

Wilt u het belangrijkste nieuws voor werkgevers lezen op LinkedIn éninzoomen op uw vakgebied? Volg dan onze HR Rendement LinkedIn-pagina,voor dagelijks vaknieuws en advies voor HR-professionals.

Naar Linked-in pagina

Verplichte vertrouwenspersoon weer stapje dichterbij

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een aangenomen amendement bepaalt dat deze verplichting niet geldt voor organisaties met minder dan 10 werknemers.

Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) wijzigt de Arbowet en heeft als doel om ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te creëren. Hiervoor krijgen werknemers een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Ook versterkt het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Lees meer

Bron: RendementOnline

Wet toekomst pensioenen een feit na akkoord Eerste Kamer

Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschaard. Vanaf 1 juli 2023 begint een transitie naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen.

Lees meer

Bron: RendementOnline

Zo krijgt u wél antwoord op uw e-mails

Bij het versturen van een e-mail, krijgt u het liefst zo snel mogelijk antwoord. Dan weet u tenminste waar u aan toe bent en wat u te doen staat. Een e-mail beantwoord krijgen, is echter een grotere uitdaging dan het lijkt. Een aantal tips om de kans op een snel antwoord te vergroten.

Lees meer

Bron: RendementOnline

Kabinet gaat concurrentiebeding hervormen

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat het concurrentiebeding hervormt. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers een concurrentiebeding (zonder noodzaak) standaard opnemen in een arbeidsovereenkomst en zo werknemers én de arbeidsmarkt onnodig beperken.

In een concurrentiebeding (infographic) spreekt een werkgever met een werknemer af dat de werknemer in een bepaalde periode na uitdiensttreding niet zomaar elders concurrerend werk mag verrichten. Het doel van een concurrentiebeding is om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen.

Vaak geen noodzaak voor concurrentiebeding

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia uit 2021 is echter gebleken dat veel werkgevers het concurrentiebeding standaard opnemen in de arbeidsovereenkomst zonder dat daarvoor een noodzaak is, of het beding gebruiken waarvoor het niet bedoeld is. Dit ‘oneigenlijke gebruik’ van het concurrentiebeding beperkt werknemers in hun vrijheid op de arbeidsmarkt en werkgevers in hun zoektocht naar nieuw personeel. Begin 2022 zette minister Van Gennip van SZW al een viertal beleidsopties op een rij om het concurrentiebeding te hervormen, waarvan ze een deel gaat uitwerken in een wetsvoorstel.

Werknemer krijgt recht op een vergoeding

De volgende maatregelen moeten de rechtspositie van een werknemer versterken en op voorhand verduidelijken wanneer een werkgever een concurrentiebeding kan opnemen in de arbeidsovereenkomst en wanneer hij hierop een beroep kan doen:

  • De maximale duur van het concurrentiebeding wordt wettelijk beperkt.
  • De werkgever moet de geografische reikwijdte van het concurrentiebeding vastleggen en dit onderbouwen.
  • De werkgever moet ook in contracten voor onbepaalde tijd (tool) het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor contracten voor bepaalde tijd (tool)).
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet hij de werknemer een vergoeding betalen. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris van de werknemer. Dit moet ervoor zorgen dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst of er een beroep op doen als de werknemer vertrekt.

Werkgeversbelangen onvoldoende beschermd

Twee andere beleidsopties uit 2022 worden niet verder uitgewerkt, omdat deze de werkgeversbelangen onvoldoende beschermen. Het gaat om de optie dat een werkgever het concurrentiebeding alleen kan inroepen als ontslag op initiatief van werknemer plaatsvindt en de optie dat het concurrentiebeding vervalt bij ontslag in proeftijd. Verder is het nog niet duidelijk of het concurrentiebeding ook komt te vervallen bij een faillissement van de werkgever. Minister Van Gennip verwacht het wetsvoorstel eind 2023 ter internetconsultatie aan te bieden.

Bron: RendementOnline


Meer van ons zien?

Volg ons op LinkedIn!


[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]