Nieuwsbrief TIB-advies / Nummer 11 2023

Pas per 1 juli 2024 rapporteren over werknemerskilometers

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit gaat waarschijnlijk niet in per 1 januari 2024, maar per 1 juli 2024. Dit besluit regelt dat werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer.
Bron: RendementOnline

De expliciete kennis én impliciete kennis boven tafel

Een organisatie onderscheidt zich niet alleen van haar concurrenten door het beleid, fraaie corporate brochures en het kantoorpand waarin ze zich bevindt. Het verschil zit hem in de kennis die in de organisatie aanwezig is. Er zijn twee soorten kennis te onderscheiden.

Lees meer
Bron: RendementOnline