TIB-Advies: Gedreven professionals voor jouw succes

TIB-Advies: Gedreven professionals voor jouw succes

Nieuwsbrief TIB-advies / Nummer 1 2024

Multitasken. Haast niet te voorkomen!

Efficiënt werken op kantoor kan soms een uitdaging zijn. Onderbrekingen zoals gesprekken tussen collega’s, vragen, telefoontjes en aanhoudende e-mailstromen maken het moeilijk voor werknemers om zich op één taak te concentreren. Vaak eindigen ze met het gelijktijdig uitvoeren van meerdere taken, ook wel bekend als multitasken.

Hoewel multitasken in theorie aantrekkelijk klinkt – het uitvoeren van verschillende taken tegelijkertijd – is het in de praktijk bijna onmogelijk. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een e-mail aan het schrijven is en de telefoon gaat, zal de aandacht automatisch verschuiven naar de beller, waardoor de e-mail tijdelijk wordt onderbroken. Het is moeilijk om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Als een van de taken echter routinematig en op de automatische piloot kan worden uitgevoerd, is het vaak wel mogelijk om deze tussendoor te doen.

Veel medewerkers neigen naar multitasken, maar het is effectiever om de aandacht niet te verdelen. Het combineren van taken kan uiteindelijk meer tijd en energie kosten dan wanneer alle aandacht op één taak wordt gericht, wat ook de kans op fouten vermindert. Voor geconcentreerd en ongestoord werken zijn werkplekken handig die afgezonderd zijn van de rest, vooral bij complexe taken of belangrijke gesprekken.

Vaak is het niet haalbaar is om voor elke werknemer een aparte, afleidingsvrije werkplek te creëren. Om toch ongestoord te kunnen werken, kunnen werknemers bijvoorbeeld een koptelefoon gebruiken om omgevingsgeluiden te minimaliseren. Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers, die kan ontstaan door het niet kunnen uitvoeren van taken, is essentieel. Het bieden van een afleidingsvrije en ongestoorde werkomgeving helpt om de werkdruk te verminderen.

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

Kunnen werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hierbij het loon moet doorbetalen, is afhankelijk van de situatie. Regelmatig ontstaan er discussies over de vraag of werknemers voor een doktersafspraak of ziekenhuisbezoek vakantie-uren moeten opnemen, doorbetaald krijgen of dat er nog eventuele andere mogelijkheden zijn, zeker als er voor een werknemer geen flexibele werktijden zijn. Lees meer Bron: RendementOnline

Soepelere kijk op diploma kan arbeidstekort tegengaan

Door de krappe arbeidsmarkt zijn veel werkgevers geneigd maatregelen te nemen om personeelstekorten op te lossen. Opvallend is dat grote tekorten vaak te vinden zijn in sectoren waar strikte diploma-eisen worden gesteld

Voorbeelden van sectoren met grote personeelstekorten zijn de ICT-branche, techniek en zorg. Maar ook in de financiële dienstverlening en bij grote overheidsinstellingen is het lastig om aan de slag te gaan zonder het juiste papiertje. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan er op dit moment 416.000 vacatures open, terwijl het onbenut arbeidspotentieel maar liefst de 1,2 miljoen aantikt.

Lees meer

Bron: RendementOnline

Wat wil Europa regelen met nieuwe AI-verordening?

De Europese Unie heeft onlangs een politiek akkoord bereikt over regelgeving voor toepassingen van artificial intelligence (AI). Wat kunnen organisaties op termijn gaan merken van deze nieuwe regels? De ontwikkelingen rondom AI (ook wel kunstmatige intelligentie genoemd) gaan razendsnel, ook op de werkvloer. Zeker sinds er met ChatGPT (verdiepingsartikel) een gebruiksvriendelijke versie is voor het genereren van tekst heeft het gebruik een vlucht genomen. Maar deze ‘generatieve AI’ is maar één vorm van AI: de technologie kan op veel meer vlakken worden ingezet. Lees meer Bron: RendementOnline

Pak disfunctioneren voortvarend aan in zes stappen

Uit de wet en de rechtspraak volgt dat de werkgever de werknemer er duidelijk op moet wijzen als in zijn ogen sprake is van onvoldoende functioneren. Voor de werknemer moet het duidelijk zijn op welke punten hij zich moet verbeteren, hóé hij dat moet doen en welke specifieke doelstellingen hij moet halen. Verbetert het functioneren niet of onvoldoende en zijn er geen herplaatsingsmogelijkheden, dan kan uw organisatie de arbeidsovereenkomst beëindigen. In deze toolbox leest u hoe u in uw organisatie disfunctioneren het beste kunt aanpakken. Lees meer Bron: RendementOnline