Markt en concurrentie

Geachte ondernemer,

Hierbij de tweede van een serie van acht TIB-blogs waarin we zakelijke onderwerpen behandelen, puntsgewijs en specifiek gericht op uw behoeften als ondernemer. Hiermee willen we u voorzien van heldere richtlijnen om een diepgaand inzicht te verkrijgen in uw eigen organisatie. Mocht u behoefte hebben aan begeleiding of stuit u op kwesties die meer aandacht vereisen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met TIB-Advies. Wij staan klaar om u met plezier van dienst te zijn. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@tib-advies.nl of door telefonisch contact op te nemen.

Wij kijken uit naar de mogelijkheid om u te ondersteunen in het versterken van uw onderneming.

Met vriendelijke groet,
TIB-Advies
Ariensplein 1
7511 JX Enschede
053-4849840
info@tib-advies.nl

Markt en concurrentie: Verken de markttrends, het gedrag van je klanten en hoe je je staande houdt in vergelijking met de concurrentie. Ontdek waar je kansen liggen.

a. Marktanalyse. Is er ruimte c.q. kansen voor groei in de markt waar je in opereert?

b. Klantgedrag. Heb je inzichtelijk hoe het gedrag, de voorkeuren en behoeften van je klanten zijn. Hierdoor krijg je een beeld welke producten of diensten het meest in trek zijn en hoe goed je bedrijf is om aan deze behoefte te voldoen.

c. Concurrentieanalyse. Je analyseer en identificeert de andere spelers in de markt. Hoe groot is hun marktaandeel, welke prijsstrategie hanteren zeen wat zijn hun sterke en zwakke punten.

d. Concurrentievoordeel. Probeer voor je zelf in kaart te brengen welke unieke voordelen te hebt t.o.v. je concurrent. Dit kan zijn op het gebied van productkwaliteit, klantenservice, prijs, innovatie of anders. Dit geeft je sterke punten weer t.o.v. je concurrent

e. Barrières voor toetreding. Onderzoek of er significante barrières zijn voor nieuwe bedrijven om de markt te betreden zoals hoge opstartkosten, regelgeving of sterke concurrentie. Dit is van belang voor de stabiliteit van de markt

f. SWOT-analyse. Maak je eigen SWOT-analyse door informatie van de markt en concurrentie met de interne gegevens van het bedrijf te combineren. Hiermee breng je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in beeld en je positie in de markt.