Vijf manieren om conflicten aan te pakken

Elke leidinggevende krijgt ongetwijfeld met conflicten te maken op de werkvloer. De kunst is om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Door naar de conflicthanteringsstijl van de ander te kijken, op de situatie te letten en te bepalen welke conflicthanteringsstijl het beste effect zal opleveren.

Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren om met een conflict (of tegenstrijdige belangen) om te kunnen gaan, moet een leidinggevende eerst weten welke vormen en stijlen van conflicthantering er zijn. Het conflicthanteringsmodel van Thomas en Kilmann helpt hierbij op weg. Het model heeft twee assen. De één kijkt naar assertiviteit (van laag naar hoog): in hoeverre kiest iemand voor zijn eigen belang? De andere as kijkt naar de mate van coöperativiteit; hoe belangrijk vindt iemand het om de relatie goed te houden?

Bron: RendementOnline

Image by rawpixel.com on Freepik