Melding over pensioen hoeft nog niet op loonstrook

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook informatie moeten geven over het pensioen. Dit onderdeel van de WTP is echter nog niet ingegaan en uit een recente Kamerbrief blijkt dat dat voorlopig niet verandert.

In de WTP staat dat een werkgever op de loonstrook moet vermelden of de werknemer wel of geen ouderdomspensioen opbouwt. Deze maatregel zou niet gelijk in werking treden op 1 juli 2023 – het moment waarop veel andere regels uit de WTP ingingen – maar op een later moment. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft in een Kamerbrief over de reductie van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw een update gegeven over de pensioenmelding op de loonstrook. Ze geeft aan dat inmiddels duidelijk is geworden dat voor de uitvoerbaarheid van de regel een technische aanpassing van het bijbehorende wetsartikel nodig is. Daarom is er nu een nieuwe wetswijziging in voorbereiding. Het gevolg is dat de regel voorlopig nog niet ingaat.

Bron: RendementOnline

Image by prostooleh on Freepik