Ambities omzetten in reële doelen

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een waardevol middel om werknemers te helpen hun ambities om te zetten in concrete doelen. Zo kunnen werknemers zelf sturing geven aan het verloop van hun loopbaan. Het is wel belangrijk om die ambities duidelijk af te bakenen én af te stemmen op de doelen van de organisatie.

Bij de introductie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zal de ene werknemer de moed in de schoenen zakken en de andere enthousiast aan de slag gaan. Daar waar de één hard moet nadenken over wat hij nu eigenlijk wil, loopt de ander over van ideeën voor een POP (tool). In beide gevallen is het de kunst om een goede balans te vinden tussen de wensen van werknemers en de belangen van de organisatie.

Bron: RendementOnline

Image by pressfoto on Freepik