Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief mei 2015

Lees over: Directiewisseling bij TIB-advies, het ‘nieuwe’ logo, succes van TIB-advies en terugkijk door Jan van de Berg.

Namens het team wensen wij u een prachtige zomer!

 

Directie wisseling bij TIB-advies.

Op 10 april heeft Gerard Nijhof de directie van TIB-advies overgenomen van Jan H. van den Berg.
Gerard is sinds 2008 als teamlid betrokken bij TIB-advies en is zeer gemotiveerd om, samen met het enthousiaste TIB team, het stokje voor een aantal jaren over te nemen.

 

Sinds medio 2010 gebruikt TIB-advies een nieuw Logo

Centraal in dit logo staat Twente in de vorm van een rode punt.
TIB-advies wordt gesymboliseerd door de blauwe figuur die aan de ene zijde de rode punt omarmt en aan de andere zijde wijst naar de tekst ‘Twente In Business’
Op deze wijze worden dan ook zowel de ‘roots’ als de doelstellingen van TIB-advies weergegeven.

 

TIB-advies, succesvol door de combinatie van een multi-disciplinaire aanpak en ondernemerschap.

Al vanaf het moment van oprichting in 1982 heeft TIB-advies een aantoonbare meerwaarde geboden voor de Twentse economie zowel door het creëren als ook door het behouden van werkgelegenheid in een zeer breed spectrum.

Ter illustratie hierbij enige voorbeelden:
ICT: Ondersteuning bij het opbouwen, inrichten en uitbouwen van een organisatie voor het op de markt brengen van een website waarmee particulieren snel hun auto konden verkopen. Door deze organisatie werden later zelfs activiteiten in de US opgezet.
Productontwikkeling: Voor de ontwikkeling van een medisch-technisch instrument voor de kallibratie van endoscopen werd niet alleen het verdienmodel vastgesteld, maar ook de financiële onderbouwing en de financieringsbehoefte. Hierna kon snel financiering worden gevonden.
Marktverbreding : Het samenvoegen van een ZZP-er als ontwikkelaar en producent van bouwgerelateerde machines en een geavanceerd verspaningsbedrijf dat uitsluiten als jobber actief was. Hieruit ontstond een samenwerking waarbij de ZZP-er gebruik kon maken van de faciliteiten van een grotere organisatie, en de jobber naast loonwerk ook een eigen product op de markt kon brengen.
Marktvergroting: Vanwege de afhankelijkheid van aannemers en de beperkte regionale doorgroeimogelijkheden werd een bouwgerelateerd bedrijf ondersteund bij het ontwikkelen van plannen om zowel de marktbenadering te veranderen alsook de markt te vergroten. Een en ander heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke omzetstijging en heeft het bedrijf laten groeien van een regionale naar een landelijke speler.
Logistiek: In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en in opdracht van Combi Terminal Twente werd speciaal voor deze route een zeer innovatief schip ontwikkeld. Nadat het verdienmodel was vastgesteld kon ook een financieringsplan worden gemaakt. Ten behoeve van het aantrekken van aanvullende financiering moest niet alleen een juridische structuur worden opgezet maar ook een brochure welke moest voldoen aan alle juridische en fiscale eisen en afgestemd met de AFM.

De verbindende factor bij al deze voorbeelden is dat deze alleen maar succesvol konden worden gerealiseerd door een multi- disciplinaire aanpak. Dit is dan ook een van de onderscheidende kenmerken van TIB-advies.
Door de gevarieerde samenstelling van zowel het TIB-team alsook het bestand aan business coaches en in combinatie met ondernemerschap kan op die wijze in de meeste gevallen een geschikt team worden gevormd.

Terugkijk door Jan van de Berg

Bij zijn aantreden in 2009 trof Jan een organisatie aan waarbij de provinciale subsidies waren stopgezet evenals de ondersteuning van de Kamer van Koophandel. Bovendien was de verbinding met de participatiemaatschappij Ondernemend Twente verbroken.
Verder bleek dat de focus van TIB-advies van haar oorspronkelijke doelgroep was verschoven naar meer regionale acties en dat de achtergronden en doelstellingen van TIB-advies waren weggezakt.

Onder de noemer “Back to the Roots” werd een veranderingsproces ingezet met als uitgangspunten: kostenreductie, verbetering van de naamsbekendheid en meer concentratie op de oorspronkelijke doelgroep.

Na een inventarisatie van de mogelijkheden en kansen kon gericht worden gewerkt aan verbeteringen en het uitdragen van de nieuwe richting. Ook werd het verdienmodel aangepast.
In 2010 werden zowel het logo als ook de nieuwsbrief gemoderniseerd. (Later werd deze gedrukte nieuwsbrief omgezet in een digitale versie)

Uiteraard had een en ander ook zijn impact op de samenstelling van het bestuur, de inrichting van het TIB-team en de selectie van de business coaches.

In 2011 werden de eerste tekenen van verbetering zichtbaar. Deze trend zette zich ook in 2012 in versterkte mate voort. De verwachting was dan ook dat TIB-advies omstreeks 2014 uit de gevarenzone zou zijn.

Echter kreeg ook TIB-advies een tik mee van de verslechtering van het economisch tij hetgeen in 2013 leidde tot een aanzienlijke omzetdaling. Dit maakte een harde ingreep noodzakelijk en leidde in 2014 tot een ingrijpende reorganisatie bij TIB-advies waarbij onder andere ook afscheid moest worden genomen van de Office manager.

Vanaf oktober 2014 functioneert TIB-advies in de vernieuwde vorm en rust de organisatie op een gezonde, maar wel smalle, financiële basis. Door de nieuwe directeur en zijn gemotiveerde team kan nu met veel energie en inzet verder worden gewerkt aan de uitbouw en versterking van TIB-advies.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top