fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Laatste nieuws

Nieuwsbrief september 2019

RGS groeit als kool, mede dankzij TIB-advies 

Waarschijnlijk heeft u 2 weken geleden het artikel over RGS uit Rijssen gelezen, in de reeks “made in Twente”. Dit artikel stond in Tubantia, geschreven door Gerben Kuitert. In dit artikel wordt de geweldige groei van dit bedrijf beschreven, een groei waarvoor de kiem gelegd is gedurende de 2e helft van de crisis jaren.

TIB-advies heeft indirect geholpen dit succes te creëren.

Vader en zoon Nijkamp kwamen met een vraag bij TIB-advies: Wij willen graag een plan maken voor de toekomst van ons bedrijf en kunnen jullie ons daarbij helpen?
Na wat oriënterende gesprekken en kennismaking is een van onze senior consultants met hen aan het werk gegaan. Allereerst een verkenning van mogelijkheden, een hele lijst. Om de (on)mogelijkheid van deze voorstellen te checken is een SWOT analyse gemaakt, waaraan ook een doorsnee van het personeel heeft meegewerkt. Naar aanleiding van de uitkomst van deze SWOT vielen vele plannen af. Hoofdredenen waren: te duur of te weinig kennis aanwezig. Zeker gezien de naweeën van de crisis wilden de heren geen al te grote risico’s nemen.

Toen duidelijk was hoe de toekomst er in grote lijnen uit zou zien is een gedetailleerd plan uitgewerkt voor een periode van 5 jaar. In dit plan is beschreven hoe de toekomstige groei gerealiseerd moet worden en wat daar voor nodig is. O.a. uitvoerige aandacht voor de organisatie (zowel management als de werkvloer), de benodigde middelen (grote investeringen in kranen en hulpmiddelen) en hoe de markt te bewerken om deze groei waar te maken.

Uiteindelijk is dit alles vertaald in een financieel overzicht om te kijken waar toekomstige liquiditeit problemen te verwachten waren en eventuele aanpassing in de plannen noodzakelijk waren. Hierbij is ook de RGS accountant van grote hulp geweest.

Terugkijkend naar de tijdspanne van het 5 jarenplan is het duidelijk dat de invulling in de praktijk fantastisch is verlopen. De omzet is  ver boven verwachting en ook aan de andere parameters is ruim voldaan. Het is de inzet van de familie Nijkamp die dit heeft waargemaakt. TIB-advies helpt en adviseert, de ondernemer onderneemt en heeft de leiding over zijn bedrijf.

Bent u ook geïnteresseerd in onze diensten neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek, via:

Telefoon 053-4849840 | Website www.tib-advies.nl

Personeelsmanagement

De  wijze waarop u als ondernemer uw medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren is mede bepalend voor uw succes.

Wij kijken vanuit twee perspectieven naar organisaties als het gaat om het managen personeel.

De eerste is vanuit het organisatieperspectief. Primair gaat het dan om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden). Daar staat een zeker aanbod aan personeel tegenover. De vraag die we ons stellen is hoe gaan we met ons personeel om. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

De tweede is vanuit het individueel perspectief. Uw medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen.

 

Coaching

Op sommige momenten kan het als ondernemer heel nuttig zijn om een ervaren en volkomen onafhankelijk iemand te hebben om mee te sparren over allerlei zaken en/of problemen die u bezig houden.

De bedoeling van dit traject is er vooral op gericht om de ondernemer zelf te helpen met al zijn vragen, problemen en onzekerheden. Indirect helpen we zo samen zijn onderneming.

De aard van de onderwerpen die ter discussie komen zijn zeer gevarieerd en kunnen per ondernemer verschillen. Natuurlijk zijn er ook verschillen in de aard van de onderwerpen die een startende ondernemer heeft ten opzichte van een al gevestigde collega.

Indien u van een dergelijk traject gebruik wilt maken zoeken wij uit ons bestand een coach die zo goed mogelijk bij u past, hierbij lettend op de problematiek en uw persoonlijkheid.

Sales / Marketing

  “ The best way to predict the future is to create it. ” – Peter Drucker
Het verkopen van een product/dienst is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzaak om met uw onderneming te overleven. Onze coaches kunnen u helpen bij dit lastige proces. Ze kijken mee of de juiste kanalen worden gebruikt, hoe u zich onderscheid, naar de prijsstelling en de markt.Bij commercie praten we over handel. En de ondernemer heeft te maken met 2 soorten “handel” namelijk inkoop en verkoop. Beide hebben hun eigen dynamiek, er is geld mee te verdienen, maar ook te verliezen. Ook hiervoor kunnen onze ervaren coaches u helpen met deze lastige materie en natuurlijk met het gezamenlijk opstellen van een marketingplan.

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen (en natuurlijk ook over andere vraagstukken)? Dan kunnen wij u helpen!
 Even een telefoontje 053-4849840 of een mail naar info@tib-advies.nl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top