fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Laatste nieuws

Nieuwsbrief oktober 2019

Financiën 

De financiële wereld is de laatste jaren nogal in het nieuws geweest en lang niet altijd positief. Juist om deze reden is het van belang om de goede keuze te maken bij een mogelijke financieringsvraag. Hierbij kunnen wij u uitstekend van dienst zijn, waarbij onze expertise zich met name richt op advisering van de financierings-mogelijkheden van het MKB. Deze kunnen grofweg gesplitst worden in de volgende kredietvormen:

Hypothecair krediet:
Financiering van aankoop- en/ of verbouwing van onroerend goed.

Bancair krediet:
Financiering van werkkapitaal, bedrijfsinventaris, machines, voorraden, debiteuren etc.

Borgstellingskrediet (BMKB):
Van toepassing bij investeringen waarbij er onvoldoende zekerheden aan de bank kunnen worden geboden. In dat geval kan hierin voorzien worden middels de verlening van een BMKB waarbij het ministerie van Economische zaken voor een deel van de lening garant staat.

Objectfinanciering:
Dit is een verzamelterm voor (zakelijke) financieringen waarbij de investering in directe relatie staat tot de financiering. Als voorbeeld noemen we de operational- of financial lease van een machine. Het voordeel van objectfinancieringen zijn ruimere financierings-mogelijkheden en een beperktere afhankelijkheid van een bank.
In de financieringsbehoefte kan echter ook worden voorzien middels de hulp van private investeerders, investeringsmaatschappijen of participatiemaatschappijen. Hierbij is een sterke betrokkenheid van de investeerder of participant van doorslaggevend belang en zal, door het over het algemeen hogere risicoprofiel, ook een hogere rente betaald moeten worden.

Vanwege onze goede kontakten met diverse banken, investeerders, accountants en overige organisaties kunnen wij u uitstekend begeleiden in de procedures rondom het financieringstraject.

 

Opvolging of overname

Het komt ooit zo ver dat u wilt stoppen met uw onderneming. Wat dan? Opvolging of overname?

Een emotioneel maar ook zakelijk vraagstuk. Zaken waarbij het zinvol is om hier tijdig over na te denken. Een goede voorbereiding is ook hier het devies. Wat zijn de financiële, fiscale en juridische consequenties?

TIB-advies kan u ondersteunen om te komen tot een afgewogen keuze in deze niet alledaagse materie. Ook als u uw onderneming juist wilt uitbreiden of versterken middels een overname, is TIB-advies dé partner voor u. Wij kunnen u helpen en adviseren bij:

  • het zoeken van potentiële overnamekandidaten
  • de waardebepaling
  • een passende financiering

Het team van TIB-advies heeft een breed scala aan kennis en competenties beschikbaar, die wij graag ook voor u willen inzetten.

 

Procesverbetering

Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen en verbeteren van uw voortbrengingsproces. Uitgaande van het beschreven proces begeleiden we u bij het analyseren en optimaliseren van de processtappen.

Het komt vaak voor dat ingesleten gewoontes (“zo doen we het altijd”), na een aantal jaren verre van efficiënt zijn. Een brainstormsessie met alle betrokkenen uit het totale voortbrengingsproces (Value Stream Mapping) zal al een eerste winst opleveren.

Het voortbrengingsproces is voor ieder type bedrijf in kaart te brengen. Zowel voor dienstverlenende instanties, als product gerelateerde bedrijven. In alle situaties is procesoptimalisatie mogelijk. Veel gehoorde procesverbeteringstechnieken zijn toe te passen, zoals LEAN, SIX-Sigma, Theory of Constraints e.d.

Hierin kunnen wij u begeleiden. Als voorbeeld noemen we een welbekende techniek om uw proces (continu) te verbeteren: SIX SIGMA Toepassing van SIX SIGMA begint met een goede probleemdefinitie (wat wil mijn klant, wat wil ik verbeteren, etc.). Vervolgens verzamelen van gegevens rond betreffend probleem of product, waarna een analyse van de data volgt.

Gebruikmakend van intensieve controle, verbeteringen aanbrengen in proces, dan wel aan het product (zoals sneller, goedkoper, betere kwaliteit etc.). En vervolgens de hele cyclus weer beginnen, zodat duidelijk wordt of het oorspronkelijk gedefinieerde probleem is “verdwenen”, dan wel dat het noodzakelijk is om te herdefiniëren. In feite zal het continu doorlopen van de cyclus ook continue verbetering opleveren.

Checklist WAB – wat je voor 1 januari 2020 geregeld moet hebben

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zo ver: dan staat de jaarwisseling weer voor de deur. En dat betekent niet alleen champagne en vuurwerk, maar ook de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die grote gevolgen heeft voor werkgevers en medewerkers. Op deze veranderingen kun je je nu al voorbereiden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne gestart om werkgevers en medewerkers te informeren over de WAB en alle veranderingen die hiermee gepaard gaan. Onderdeel van de campagne is een checklist voor werkgevers.
Flexwerkers krijgen sterke positie

Ruwweg komt de WAB erop neer dat flexwerkers meer zekerheid krijgen en mensen in dienst iets minder vastigheid. Dit heeft concrete gevolgen voor de WW-premies, de omgang met oproepkrachten en ontslag. Flexwerkers krijgen door de wetgeving een iets sterkere positie, maar het wordt ook gemakkelijker om iemand te ontslaan. Als werkgever mag je nu meerdere redenen bij elkaar optellen om iemand te ontslaan (de zogenaamde ‘cumulatiegrond’), waar vroeger één reden voor ontslag op zichzelf voldoende moest zijn. Ook mogen werkgevers voortaan drie tijdelijke contracten in drie jaar aangaan, in plaats van drie in twee jaar, zoals nu het geval is.

Voor medewerkers met een oproepcontract geldt dat je ze voortaan eerder moeten oproepen voor werk, namelijk vier dagen van tevoren. Zeg je de oproep binnen die vier dagen af, dan moet je de medewerker alsnog loon uitbetalen over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Op sommige veranderingen kun je je als werkgever nu al voorbereiden: loop daarvoor de onderstaande checklist na.

WAB-checklist, wat je voor januari 2020 kunt doen:

Bereid je voor op veranderende WW-premies
Als werkgever betaal je vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaal je een hoge WW-premie. Je moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Controleer hoe lang oproepkrachten al voor jou werken
Vanaf 1 januari moet je oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Maak je gebruik van payrollmedewerkers? Bereid je dan voor op deze veranderingen
Door de WAB krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij jou in dienst zijn. Als je ook medewerkers inhuurt via een uitzend- of payrollbedrijf, dan kun je dat payrollbedrijf alvast informeren over de arbeidsvoorwaarden van eigen medewerkers.

Bereid je voor op de veranderde transitievergoeding
Vanaf 1 januari moet je bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
Een volledig overzicht van alle veranderingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans vind je op de website van de Rijksoverheid.

(Gelezen in De Ondernemer)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top