Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief maart 2019

 

Maak gebruik van de TIB-quickscan

Wat is de TIB-scan
De Stichting Twente in Business -TIB-advies-, de bekende laagdrempelige adviseur voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft onlangs de TIB-scan ontwikkeld. De TIB-scan is een middel om snel, via gerichte vraagstelling, de stand van zaken binnen uw bedrijf of instelling in beeld te brengen. Dit helpt u om in een oogopslag probleemgebieden te signaleren of om strategische speerpunten te formuleren.

Hoe werkt de TIB-scan?

U neemt telefonisch of per e-mail contact op met TIB-advies. Eén van onze senior adviseurs komt u bezoeken en neemt samen met u de vragenlijst door. Dit neemt ongeveer een uur in beslag. De ingevulde vragenlijst vormt de basis van een korte en heldere schriftelijke rapportage over de stand van zaken binnen uw bedrijf. Hiermee kunt u als ondernemer keuzes maken in bijvoorbeeld aanpassing van uw strategie, uw beleid of uw bedrijfsprocessen. TIB-advies is graag bereid u hierin te ondersteunen.

Wat kost de TIB-scan?

Voor de TIB-scan, inclusief de schriftelijke rapportage, vragen wij een bijdrage van € 95,00 exclusief BTW.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de adviseurs van TIB-advies.

Financiering investeringen

Met betrekking tot financiering van investeringsplannen kan TIB-advies op meerdere manieren van dienst zijn. In dit kader signaleert TIB-advies in algemene zin de volgende ontwikkelingen:

  1. Business coaching (het door ervaren (oud)ondernemers begeleiden van ondernemers). Dit wordt door kapitaalverstrekkers in toenemende mate als voorwaarde gesteld bij kredietverlening.
  2. Spreiding van risicodragend kapitaal waarbij ook door grotere partijen vaker wordt gezocht naar co-financiering.

Voor wat betreft business coaching heeft TIB-advies in de loop der jaren een ruime track-record opgebouwd. Maar ook als het gaat om het bijeen brengen van kapitaal heeft TIB-advies de nodige ervaring en kan hierbij dan ook een rol spelen. Vooral als het gaat om het voorbereiden van financieringsaanvragen en het in opdracht van geldverstrekkers monitoren van de investering of de lening.

De spreiding van risicodragend kapitaal verlaagt niet alleen het risico voor de investeerders. Het biedt ook mogelijkheden en kansen voor kleinere investeerders om deel te nemen aan interessante proposities. De door TIB-advies gehanteerde combinatie van business coaching, het grondig voorbereiden van een financieringsaanvraag en de monitoring van de investering of lening, zorgt ervoor dat financieringsaanvragen op hun realiteitsgehalte worden getoetst en dat bij de aanvrager de vinger aan de pols wordt gehouden bij de besteding van de lening.

Efficiënt delegeren vraagt om inzicht in een takenpakket

Wilt u daarover eens met één van onze consultants van gedachten wisselen en ondersteuning /advies hebben? Neem contact op met ons, wij helpen u graag!

Er zijn een aantal algemene richtlijnen bij het delegeren van taken.
Zo zijn kerntaken doorgaans niet geschikt om te delegeren. Een leidinggevende zal dus niet zo snel zijn taken op het gebied van strategie, doelstellingen en prioritering aan een ander kunnen of willen overdragen. Welke taken zijn dan wel geschikt? Operationele zaken zijn over het algemeen geschikt om te delegeren. Zoals het maken van een planning en deadlines bewaken. Taken die op zichzelf staan, lenen zich namelijk makkelijker voor het delegeren dan taken die nauw verweven zijn met andere taken. Verder is het van belang om rekening te houden met de competenties die aanwezig zijn binnen de organisatie, de afdeling of het team. De te delegeren taken moeten hierop aansluiten,

Balans is belangrijk
Bij delegeren is het zaak om een balans te vinden tussen vertrouwen geven enerzijds, en controleren anderzijds. Degene die eindverantwoordelijke is, moet  een vinger aan de pols houden, maar hier niet in doorslaan. Trap dus niet in de valkuil om de vrijheid van de betreffende werknemer te veel in te perken door bijvoorbeeld tot in detail op de hoogte gehouden te willen worden of door ongevraagd met adviezen te komen. De kans is dan groot dat een werknemer zich niet serieus genomen voelt en gedemotiveerd raakt om de taak uit te voeren.

Bron: rendement voor personeelszaken

Barst jouw eenmanszaak uit zijn voegen? Dan moet je dit weten over een BV starten

Wij helpen mee wat je daarvoor moet overwegen!

  • Met een BV ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk. Het hangt van diverse omstandigheden af of een BV fiscaal gunstiger is dan een eenmanszaak.
  • Voor het oprichten van een BV heb je geen startkapitaal nodig.
  • Het antwoord op de vraag of het raadzaam is om een BV op te richten, is niet eenduidig te geven. Twee zaken zijn in elk geval van belang bij de afweging: de aansprakelijkheid en debelastingdruk.
Aansprakelijkheid
Met een eenmanszaak drijf je voor eigen rekening en risico een onderneming. Er is geen onderscheid tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je voor 100% privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Schuldeisers kunnen zich direct verhalen op jouw privévermogen, waaronder bijvoorbeeld je woning. Bij een BV ligt dit anders. De BV is een rechtspersoon en heeft eigen rechten en verplichtingen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vertegenwoordig je de BV, maar word je niet persoonlijk gebonden. Een overeenkomst wordt namelijk gesloten met de BV als partij. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het vermogen van de BV, maar in beginsel niet op jouw privévermogen.Geen startkapitaal nodig
Voor het oprichten van een BV is het overigens al sinds 2012 niet meer nodig om een aanzienlijk bedrag als startkapitaal te storten. Het verplichte startkapitaal bedraagt nu slechts 0,01 euro (voorheen 18.000 euro). Bij het oprichten van een BV ben je wel verplicht een notaris in te schakelen.Belastingdruk
Over de winst die je als ondernemer met een eenmanszaak behaalt, ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief varieert van 36,65% tot 51,75% (2019). Daarnaast kun je aanspraak maken op een aantal fiscale voordelen zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kan de belastingdruk aan het begin laag zijn, maar vanaf een bepaald bedrag aan winst kan de BV weer interessanter worden.De winst van de BV valt onder de vennootschapsbelasting. Het tarief (2019) bedraagt 19% over de eerste 200.000 en daarboven 25%. Met deze vennootschapsbelasting ben je er nog niet. Bij een BV heb je te maken met belastingheffing in drie rondes:

  1. Allereerst krijg je als directeur een salaris dat belast is met loon/inkomstenbelasting (Box 1).
  2. De winst na aftrek van het salaris van de directeur wordt belast met vennootschapsbelasting.
  3. De winst die na de heffing van vennootschapsbelasting overblijft, kan (op een zelf te kiezen moment) worden uitgekeerd aan jezelf als aandeelhouder. Voor deze winstuitkering (dividend) geldt het tarief van 25% inkomstenbelasting (Box 2).

Door alle belastingen bij een bepaalde winst op te tellen en met elkaar te vergelijken kun je uitrekenen welke rechtsvorm in die situatie fiscaal voordeliger is: de eenmanszaak of de BV.

Gebruikelijk loon
Tot slot is het goed om te weten dat de Belastingdienst eisen stelt aan het salaris dat je jezelf toekent uit de BV. De belastingdienst gaat uit van een zogenaamd gebruikelijk loon en koppelt daar ook een minimumbedrag aan: 45.000 euro (2019). Volgens de website van de Belastingdienst mag je het salaris op een lager bedrag stellen als je aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn. Met de regels rondom het minimum DGA-salaris wil de wetgever voorkomen dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief van box 1. Anders zou je jezelf een laag salaris kunnen toekennen en aanvullend winst (dividend) uitkeren tegen minder belasting.

Bron: de ondernemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top