fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Laatste nieuws

Nieuwsbrief januari 2021

GEZOCHT: TECHNISCH MAAKBEDRIJF TER OVERNAME

Voor één van onze klanten zoeken wij contact, ter overname, met een
maakbedrijf in de techniek en industrie.

Gedacht wordt aan een “management buy in”. Het liefst als meewerkend
mede eigenaar om uiteindelijk het bedrijf in zijn geheel over te nemen.
Het gezochte bedrijf moet bij voorkeur een maakbedrijf zijn in de
technische sfeer, met een omvang van maximaal 20-25 medewerkers.

Betrokkene heeft een lange staat van dienst als projectmanager, HTS
werktuigbouw gestudeerd en is na meer dan 20 jaar ontwikkeling bij
dezelfde werkgever toe aan een nieuwe wending in zijn carrière.

Bent u in het bezit van zo’n bedrijf en denkt u er wel eens aan om in de
toekomst te stoppen, ofwel te denken aan het delen van eigenaarschap
(werkdruk verlagen, samen groeiplannen uitwerken en begeleiden), neem
dan contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met Gerard
Nijhof, senior consulent bij TIB-advies.

06-22047811 / g.nijhof@tib-advies.nl

Werknemers stimuleren
om vaccinatie coronavirus te halen

DOEL
————————-

    * Versterken van de economie in Twente

DOOR
————————-

    * Raadgevende en begeleidende ondersteuning
    * Stimuleren van goed ondernemerschap
    * Ondersteuning bij kredietaanvragen
    * Valorisatie

DOELGROEPEN
————————-

    * Ondernemers van bedrijven
    * Betrokken bij ‘ondernemende beroepen’

————————-

TIB-advies
Ariensplein 1
7511 JX  Enschede

tel.: (053) 48 49 840
e-mail: info@tib-advies.nl
website: www.tib-advies.nl [1]

————————-

In de komende maanden probeert de overheid zo veel mogelijk mensen
gevaccineerd te krijgen tegen het coronavirus. Werkgevers kunnen
proberen met maatregelen te stimuleren dat hun werknemers de vaccinatie
gaan halen.

Veel is nog onzeker rond de vaccinaties, ook wanneer welke groep een
prik kan halen en op welke locatie. Bepaalde groepen zorgmedewerkers
zijn deze maand als eerste aan de beurt. Zij worden gevaccineerd in het
ziekenhuis of bij een centrale locatie van de GGD. De bedoeling is dat
over enkele maanden de laatste en grootste groep – mensen van 18-60 jaar
zonder medische indicatie – aan de beurt komt.

Een groot deel van de werkenden valt daaronder. Een hoge vaccinatiegraad
moet ervoor gaan zorgen dat het ‘oude leven’ weer enigszins opgepakt kan
worden. Ook daarom hebben werkgevers er baat bij dat werknemers zich
laten vaccineren. Zij kunnen dit aanmoedigen.

VERLOF VOOR VACCINATIE TEGEN CORONAVIRUS

De werkgever kan in ieder geval aan de werknemers mededelen waarom hij
het vaccineren belangrijk vindt, eventueel in samenwerking met de
arbodienst of bedrijfsarts. Druk uitoefenen is uit den boze en
verplichten is geen optie. Of iemand zich laat vaccineren, is een keuze.
Dat het vrijwillig is, kan voor vragen over verlof zorgen. Bestaat er
recht op het calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof voor de
benodigde tijd voor zo’n vrijwillige vaccinatie? Het is goed voor te
stellen dat werkgevers deze vraag krijgen; als de werknemer twee keer
voor een vaccinatie naar een centrale GGD-locatie moet, hij ver van die
locatie woont én het niet buiten werktijd te plannen is, kost dit veel
tijd. De werkgever kan een statement maken door het verlof sowieso toe
te kennen, voor zover dat in lijn ligt met de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken, en door reiskosten te vergoeden.

ZORGMEDEWERKER HAALT VACCINATIE BUITEN WERKTIJD

Van medewerkers in de zorg voor kwetsbare mensen wordt verlangd dat zij
hun vaccinatie buiten werktijd halen als dat mogelijk is, zo is te lezen
op rijksoverheid.nl. Lukt dit echt niet en overlegt de werknemer
hierover met de werkgever, dan kan het onder werktijd en krijgt de
werknemer zijn loon dus doorbetaald. Als de zorgaanbieder vervanging
voor de
zorgmedewerker moet regelen, kan hij de kosten hiervan ten laste brengen
van één van de zogenoemde meerkostenregelingen.

AVG BEMOEILIJKT PERSONEELSBELEID ROND VACCINEREN

Bij maatregelen rond vaccinatie vormt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wel een belangrijk aandachtspunt. De werkgever
mag immers in principe nergens registreren of een werknemer gevaccineerd
is of niet. Dat maakt het voor de werkgever ingewikkelder om op een
wettelijk correcte manier voor stimulansen te zorgen.

_Gelezen in Rendement online_

GEEN LOON VOOR WERKNEMER DIE WEIGERT MONDKAPJE TE DRAGEN

————————-

Geen loon voor werknemer die weigert mondkapje te dragen
Een werkgever is bevoegd om de loonbetaling aan een werknemer op te
schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen zolang hij weigert
een mondkapje te dragen, zo oordeelde de kantonrechter van Rechtbank
Midden-Nederland gisteren. De betreffende werknemer bracht goederen rond
voor een banketbakkerij. Vanwege de coronamaatregelen vroeg de werkgever
op 13 oktober 2020 aan het personeel om op het werk een mondkapje te
dragen.

De chauffeur weigerde dit, waarna de werkgever de loonbetaling
opschortte en de werknemer op non-actief stelde. Hierop stapte de
werknemer naar de kantonrechter voor een kort geding. Hij vorderde onder
meer betaling van het achterstallige salaris en om opnieuw toegelaten te
worden tot de werkzaamheden. Volgens de werknemer maakte het dragen van
een mondkapje inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer omdat dit hinder,
ongemak en gezondheidsrisico’s veroorzaakte. De kantonrechter wees de
vorderingen van de werknemer af.

Dragen mondkapje is maatschappelijk aanvaard middel
De werkgever beriep zich op het wettelijke instructierecht. Op basis
hiervan mag de werkgever redelijke instructies geven aan de werknemer,
op voorwaarde dat de instructies een legitiem doel hebben. De rechter
oordeelde dat dit het geval was. Ten eerste is de werkgever verplicht te
zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit betekent dat hij
besmetting met het coronavirus op de werkvloer zo veel mogelijk moet
tegengaan. Daarnaast moet de werkgever zijn bedrijfsbelangen beschermen.

Aan werknemers die door quarantaine of ziekte als gevolg van het
coronavirus niet kunnen werken, moet hij wel het loon doorbetalen.
Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een
maatschappelijk aanvaard middel. Het dragen van een mondkapje kan
bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van werknemers. De werkgever
mag daarom deze verplichting opleggen. Werkgever hoeft geen verschil te
maken tussen functies

Overigens hoefde de werknemer alleen een mondkapje op als hij in de
bedrijfspanden was, wat neerkwam op 10% van zijn werktijd. In zijn
transport bus hoefde hij geen mondkapje te dragen. De werknemer vond dat
de werkgever bij het opleggen van de instructie verschil had moeten
maken tussen de verschillende functies. De kantonrechter oordeelde dat
de werkgever er juist belang bij had om bij het geven van de instructie
één lijn te trekken. Het dragen van een mondkapje is immers alleen
effectief als iedereen in het pand zich daaraan houdt. Zolang de
werknemer de instructie niet onvoorwaardelijk opvolgt, is de werkgever
naar het oordeel van de rechter bevoegd om de loonbetaling op te
schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen.

_Gelezen in Rendement online_

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top