Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief januari 2019

De eerste nieuwsbrief van TIB-advies van 2019

 

Zeker voor de ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk

zijn dit spannende tijden. Een harde Brexit, plan B of uitstel, scenario’s die

allemaal mogelijk zijn en dus een onzekerheid veroorzaken. Ook de andere

internationale economische spanningen maken 2019 tot een moeilijk te

voorspellen jaar. Uitdagend en een flexibele opstelling vereisend.

 

In deze nieuwsbrief 2 onderwerpen dichter bij huis en makkelijker te overzien:

  • Wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019
  • Informatieplicht energiebesparing

 

Wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019

Vanaf  1 januari 2019 wijzigen er een aantal zaken in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Het is als ondernemer goed om daar kennis van te nemen. Meest in het oog springend is de introductie van het geboorteverlof. Verder is het allemaal niet echt  verrassend.Er is nog wel veel nieuwe wetgeving is nog in ontwikkeling, zoals het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) dat het kabinet in 2019 door de Tweede en Eerste Kamer wil gaan loodsen. Ook moeten er komend jaar stappen worden gemaakt in de vernieuwing van de regels voor zzp’ers.

Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade                                                Per 1 januari 2019 zijn in ieder geval de volgende wijzigingen belangrijk: Werken wordt lonender door wijzigingen in de inkomstenbelasting en heffingskortingen.

Bron: rendement voor personeelszaken

 

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt hier een informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen.

Lees meer over de wetswijziging:
Informatieplicht energiebesparing

Check of jouw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht:
De Wetchecker energiebesparing

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet geldt:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2. Deze Energiebesparingsverkenner Kantoren is een exe-bestand en werkt alleen goed op een Windows-computer.

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Dit kunt u checken op www.ep-online.nl.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top