Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief februari 2019

TIB-advies adviseert bij de aan- en verkoop van bedrijven

Het komt regelmatig voor dat wij worden ingeschakeld om te helpen een koper te vinden voor een onderneming.
Dat kan verband houden met naderende pensionering van de eigenaar, maar kan ook een gevolg zijn van strategische keuzes. In het laatste geval kan het gaan om groei, internationalisering of innovaties.

Soms wordt de voorkeur gegeven aan verkoop ineens.Vaak kan er een traject met de eigenaar worden afgesproken waarin de nieuwe eigenaar geleidelijk, via stapsgewijze uitbreiding van zijn of haar participatie, het bedrijf overneemt.

Anderzijds krijgen we ook vragen van mensen die het voornemen hebben een bedrijf over te nemen, omdat ze graag de stap maken naar het bezitten van een eigen onderneming. Overname van een bestaande onderneming geniet dan soms de voorkeur boven het vanuit nul starten van een eigen bedrijf.

TIB-advies nodigt hierbij zowel potentiele kopers als potentiele verkopers uit om contact met ons op te nemen zodat we gezamenlijk de kansen en mogelijkheden kunnen bespreken.

Ons doel is om u te helpen een optimale match te bereiken.

Onze senior-adviseurs staan voor u klaar!

TIB-advies is op zoek naar een ondernemer

Voor een succesvolle technische groothandel in Twente zijn wij op zoek naar een ondernemer die de technische en logistieke leiding van het bedrijf op zich neemt. Hij of zij participeert in eerste instantie met ca. € 50.000 en neemt in een latere fase het bedrijf geheel over.

Belangstelling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Lex Schukking
Senior Consultant TIB-Advies
06 51846881
L.Schukking@tib-advies.nl

Uw aandacht gevraagd voor het initiatief ‘Multiply’

Multiply is een initiatief van Saxion Hogeschool, the CeeCee Community, Gemeente Enschede en Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Multiply brengt MKB-ondernemers en studenten van Saxion Hogeschool bij elkaar met als doel een (business) plan voor de ondernemer te schrijven,r ‘dat ertoe doet’ en dat de ondernemer meer inzichten en houvast biedt in een steeds sneller veranderende wereld. Ondernemer en student worden voor een periode van 3-4 maanden aan elkaar gekoppeld om deze doelstelling te realiseren. Ondernemers en studenten worden begeleid door coaches, er zijn inloopspreekuren om vragen van ondernemers en studenten te kunnen beantwoorden, en worden 4 workshops georganiseerd om ondernemers en studenten te inspireren.

Multiply wordt georganiseerd in 2-jaarlijkse cycli, te weten in september (1e kwartiel Saxion) en infebruari (3e kwartiel Saxion). Op 11 februari is de volgende ronde van Multiply gestart. Die duurt tot medio mei. Multiply kost u niets, behalve een investering in tijd voor deelname aan de workshops en tijd voor de samenwerking met de student.

Inmiddels bestaat Multiply bijna 3 jaar en hebben ruim 100 ondernemers ongeveer 250 studenten met succes meegedaan. Resultaat zijn prachtige businessplannen waar MKB-ondernemers echt wat aan hebben, en relevante praktijkervaring voor studenten welke issues er spelen binnen MKB-bedrijven. Een fantastisch resultaat dus met wederkerigheid!

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan Multiply.
Informatie over Multiply vindt u op https://saxion.nl/site/index/multiply.
Via deze site kunt u zich ook inschrijven.

Vragen die het functioneren van werknemers onder de loep nemen

Elke werknemer komt weleens op een punt in zijn carrière waar hij denkt: is dit alles? Daar is met een aantal vragen achter te komen. Of de werknemer nu zichzelf een aantal vragen stelt of dit samen met zijn leidinggevende of coach doet, het is een effectieve manier voor de werknemer om erachter te komen of hij moet bijsturen en doelgerichter een keuze moet maken uit kansen die zich voordoen, zoals een nieuw project of het (tijdelijk) overnemen van taken. Het is ook een manier om uit te zoeken op welke punten de werknemer zich verder kan ontwikkelen.

Met de volgende vragen brengt de werknemer zijn positie in kaart:
  • Is het werk nog uitdagend genoeg?
  • Worden de eigen ervaring en kwaliteiten voldoende benut in de functie?
  • Is er nog voldoende interesse om het vak bij te houden?
  • Is er nog voldoende te leren?
  • Voelt de werknemer zich nog thuis in de organisatie?
  • Is er een groei of ontwikkeling geweest binnen de functie?
  • Is er een goede band met collega’s?
  • Is de werknemer nog succesvol?
  • Zijn er zaken die leiden tot ontevredenheid?
  • Welke maatregelen zijn nodig om competent te blijven voor de functie op de lange termijn?

Voldoende gemotiveerd
De leidinggevende kan de werknemer helpen door mee te denken over de antwoorden, maar ook door regelmatig stil te staan bij deze onderwerpen. Dit zorgt ervoor dat de werknemer bewust nadenkt over zijn huidig functioneren en zijn toekomst en voorkomt bovendien dat de werknemer vastroest of te lang iets doet waar hij ongelukkig – en mogelijk zelfs ziek (tools) – van wordt. De antwoorden op de bovengenoemde vragen wijzen uit of een werknemer nog voldoende gemotiveerd is voor zijn huidige functie of dat het tijd voor hem is om de volgende stap te zetten.

Wij van de Stichting TIB-advies kunnen u daarbij helpen en bieden onze professionele hulp aan!

Bron: rendement voor personeelszaken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top