Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

nieuwsbrief februari 2018

GEZOCHT ONDERNEMER / INVESTEERDER


Voor een in Twente gevestigde groothandel / importeur in auto onderdelen zoeken we een mede eigenaar (tevens investeerder). De producten worden B to B geleverd aan een aantal verschillende ondernemingen nu vooral gevestigd in het oosten en noorden van het land. Dit bedrijf levert standaard al de producten binnen 24 uur, en indien gewenst overnight.
De huidige eigenaar geeft leiding aan de gehele operatie, maar wil zich meer gaan richten op de uitbreiding van klanten in andere delen van het land.
De gezochte mede-ondernemer/investeerder wordt mede eigenaar en moet zich voorlopig bezig houden met de dagelijkse operatie. Over een aantal jaren zal de huidige eigenaar stoppen, en kan de nieuwe mede firmant 100% eigenaar worden.


DE BESTE ONDERNEMERSVRAAG 2018

Ook dit jaar geeft TIB-advies €1.500, – uit voor de beste ondernemersvraag 2018. TIB-advies, managementadvies en begeleiding voor het MKB, bestaat al meer dan 37 jaar en geeft dit jaar zómaar € 1.500, – uit aan de beste ondernemersvraag.
Alle MKB-ondernemers komen hiervoor in aanmerking. Op één A4tje stel je de hulpvraag (over je bedrijf, product of dienst) met een korte toelichting en geef je een korte profielschets over jou als ondernemer. Mailen naar info@tib-advies.nl of sturen naar Postbus 5504, 7500GM Enschede t.n.v. TIB-advies. Uiterlijk datum van ontvangst is 1 maart 2018. De inzendingen worden in het bijzonder beoordeeld op directe en/of indirecte werkgelegenheid en het ambitieniveau van de ondernemer. TIB-advies gaat de winnende ondernemer begeleiden ter waarde van € 750, -. De andere € 750, – is vrij besteedbaar binnen eigen organisatie. Indien gewenst wordt vóóraf een geheimhoudingsverklaring opgesteld.
Contact persoon: Robert Harperink MSc, 053-4849840 of 06-51537330

VANAF 1 JANUARI 2018 NIEUWE REGELGEVING (bron de Ondernemer)

Een paar interessante wetswijzigingen die voor u interessant kunnen zijn.Interne link
No risk premie voor indienstneming van een oudere werknemer
Het wordt aantrekkelijker gemaakt om oudere medewerkers in dienst te nemen. Als je werknemers in dienst neemt die ouder dan 56 zijn en deze ziek worden, dan neemt het UWV de loondoorbetaling van je over. Het gaat hierbij wel uitsluitend om medewerkers die voor hun dienstverband bij jou minimaal één jaar werkloos zijn geweest én een ww-uitkering hebben gehad.

 AOW-leeftijd omhoog

Ook in het nieuwe jaar gaat de AOW-leeftijd verder omhoog. Deze al lang aangekondigde maatregel verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar in 2018. De volgende verhoging laat nog even op zich wachten: op 1 januari 2021 gaat het nóg een jaar omhoog naar 67 jaar.

Premiekorting makkelijker te ontvangen
Wanneer je als werkgever, werkloze jongeren, ouderen en/of minder valide medewerkers in dienst neemt, wordt het makkelijker om de premiekorting aan te vragen. Vanaf 1 januari dien je die zelf te berekenen en verrekenen als onderdeel van de loonaangifte.

Algemene verordening gegevensbescherming
 
Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. De AVG is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik, met name jonge en kwetsbare mensen. De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top