Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief December 2017

Tib-advies wenst u gezellige kerstdagen en een ondernemend 2018.

In deze nieuwsbrief berichten we over 3 onderwerpen:

– De PItch Night van het programma STAR/T voor statushouders.
– Wat kan TIB-advies betekenen voor de financiering van uw inversteringen.
– Versterken MKB en Ondernemerschap in Overijssel.

 

Succesvolle pitchavond van startende ondernemers/statushouders

Op 14 november j.l. vond de PITCH NIGHT plaats op de Cee spot op het Roombeek. Deze avond was bedoeld om de deelnemers aan het STAR/T project de kans te geven om te laten zien wat ze tijdens het pre-accelarator proces van 5 weken geleerd hebben. In deze 5 weken hebben de ruim 20 geselecteerde kandidaten o.a. gewerkt aan ondernemers skills, het creëren van een idee en dit uitwerken tot een presentatierijp plan en teambuilding. De deelnemers kwamen uit Afghanistan, Nigeria en Syrië. Allen statushouders met hun eigen achtergrond en verhaal.

In het totaal waren er 10 pitches van eenlingen tot teams van 4 personen. Voor een aantal van de deelnemers de eerste keer dat ze zoiets neer moesten zetten. Een jury bestaande uit Ellen Lansink (directeur ROZ), Patrick Welman (wethouder Enschede) en een creatieve ondernemer uit de CeeCee community hebben na elke pitch vragen gesteld en na rijp beraad een prijswinnaar aangewezen. Na afloop is er nog uitgebreid nagesproken en was er de ontlading bij de deelnemers.

De volgende stap in het project is dat de deelnemers een accelerator project in gaan waarbij ze verder gaan (en geholpen worden) om hun droom te verwezenlijken: een eigen onderneming in Nederland! Er zijn hiervoor 3 trajecten mogelijk afhankelijk van kennis en inhoud van het plan. De 3 verschillende trajecten worden begeleid door het ROZ, TIB-advies en de combinatie MINDT/UT.

 

STAR/T is een programma opgezet door de volgende partijen; MINDT, ROZ, TIB-advies en de UT (pc3 project). De financiering komt voor groot deel van de provincie Overijssel, de Twentse gemeentes en de UT.

 

Financiering van investeringen

Met betrekking tot financiering van investeringsplannen kan TIB-advies op meerdere manieren van dienst zijn.

In dit kader signaleert TIB-advies in algemene zin de volgende ontwikkelingen:

A. Business coaching (het door ervaren (oud)ondernemers begeleiden van ondernemers)

Wordt door kapitaalverstrekkers in toenemende mate als voorwaarde gesteld bij kredietverlening.

B. Spreiding van risicodragend kapitaal waarbij ook door grotere partijen vaker wordt gezocht naar co-financiering.

Voor wat betreft business coaching heeft TIB-advies in de loop der jaren een ruime track-record opgebouwd.

Maar ook als het gaat om het bijeen brengen van kapitaal heeft TIB-advies de nodige ervaring en kan hierbij dan ook een rol spelen, vooral als het gaat om het voorbereiden van financieringsaanvragen en het in opdracht van geldverstrekkers monitoren van de investering of de lening.

De spreiding van risicodragend kapitaal verlaagd niet alleen het risico voor de investeerders, maar biedt ook mogelijkheden en kansen voor kleinere investeerders om deel te nemen aan interessante proposities. De door TIB-advies gehanteerde combinatie van business coaching, het grondig voorbereiden van een financieringsaanvraag en de monitoring van de investering of lening, zorgt ervoor dat financieringsaanvragen op hun realiteitsgehalte worden getoetst en dat bij de aanvrager de vinger aan de pols wordt gehouden bij de besteding van de lening.

 

Versterken MKB en Ondernemerschap

Ondernemen in Overijssel

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor starters, MKB bedrijven en familiebedrijven die hulp, advies, coaching, subsidie of hulp bij financiering nodig hebben. Vanuit de Stichting Twente in Business / TIB-advies kunnen wij in samenwerking met functionarissen van de provincie bekijken welke mogelijkheden op uw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden voor starters, MKB bedrijven en familiebedrijven die hulp, advies, coaching, subsidie of hulp bij financiering nodig hebben. Vanuit de Stichting Twente in Business / TIB-advies kunnen wij in samenwerking met functionarissen van de provincie bekijken welke mogelijkheden op uw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Sterk ondernemerschap!

Sterk ondernemerschap is de basis voor innovatie, groei en een krachtige (inter)nationale

concurrentiepositie. Het is goed voor de regionale economie en het levert banen op voor nu

en in de toekomst. De provincie Overijssel investeert daarom in de Overijsselse MKB’er met

het programma ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’. Met diverse actielijnen binnen dit

programma is er specifieke ondersteuning voor familiebedrijven, ZP’ers, sociale ondernemingen

en snel groeiende bedrijven om hen te helpen met het ondernemerschap.

Werk in uitvoering, tijd voor een korte update

Het programma is in overleg met de ondernemers tot stand gekomen. Ook in de uitvoering

blijft er nauw contact, zodat we gezamenlijk het Overijsselse ondernemersklimaat blijven

optimaliseren. We zijn inmiddels met elkaar een jaar onderweg, mooi moment voor een update!

Waar staan we nu, wat hebben we behaald en wat gaan we nog doen? In deze tweede

factsheet vertellen wij per actielijn over de huidige ontwikkelingen.

Actielijn 1

Startersondersteuning

 • In samenwerking met gemeenten een Overijssel-dekkende eerstelijns (fysieke) ondersteuningsstructuur voor

startende bedrijven opbouwen.

 • Het inrichten van een programma gebaseerd op de succesvolle ingrediënten van het IkStartSmart programma.

Met daarbij expliciet aandacht voor starters die de ambitie en potentie hebben door te groeien en voor

sociale ondernemingen.

  

Actielijn 2

Organisatiekracht van

Overijssel

 • Ondernemend Noaberschap: ondernemersverenigingen in Overijssel uitdagen om met plannen te komen

om het lokale en/of regionale bedrijfsleven te versterken en actief te betrekken bij elkaars ontwikkeling.

 • Ondersteunen van ZZP’ers d.m.v. netwerkvorming, contact met MKB en professionalisering.
 • Bevorderen van sociaal ondernemerschap. Activiteiten op basis van resultaten van een werkconferentie.
 • Het versterken van advisering aan het bredere MKB vanuit de bestaande structuren (“makel- en

schakelfunctionaliteit”).

Actielijn 3

Financiering

 • We gaan verkennen op welke wijze wij het MKB aanvullend kunnen faciliteren om aan financiering te komen.
 • Hiermee beogen wij meer ondernemers de kans te geven hun ondernemingsplannen te realiseren.
 • Doorverwijzen en informeren. We gaan (financiële) organisaties verbinden zodat ze onderling informatie

verstrekken over financieringsmogelijkheden om zo richting clientèle/achterban snel en goed te kunnen

doorgeleiden en bestaande regelingen goed te benutten.

 • Ondersteunen van initiatieven voor alternatieve vormen van financiering vanuit ondernemers.

(Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van het opstarten van kredietunies).

Actielijn 4

Organisatorische/ Sociale Innovatie

 • Bewustwording: ontwikkelen en uitvoeren van een bewustwordingsprogramma en hierbij minimaal 450 bedrijven bereiken.
 • “Leren van elkaar”-kringen. Bedrijven faciliteren die met elkaar kennis willen delen en kennis willen

verkrijgen rondom organisatorische innovatie.

Actielijn 5

Familiebedrijven

 • Goed Bestuur. Project waar familiebedrijven ondersteund worden bij het (her)inrichten van de

bestuursstructuur op basis van de opgedane ervaringen uit het project van het lectoraat van

Windesheim. Bedoeld voor MKB-bedrijven met meer dan 10 werknemers.

 • Bedrijfsopvolging. Project waarin familiebedrijven ondersteund worden bij

bedrijfsopvolgingsproblematiek. “Leren van elkaar”-kringen vormen een belangrijk onderdeel.

 • Identificeren en ondersteunen van potentiële bedrijfsopvolgers onder studenten.
 • Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling. We gaan 30 bedrijfsopvolgers ondersteunen en stimuleren

Actielijn 6

Snelle groeiers

 • Wij gaan 30 snelle groeiers in het MKB in Overijssel identificeren en waar mogelijk faciliteren

in hun verdere ontwikkeling in Overijssel. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met

de innovatieloketten uitgevoerd.

 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met het MKB-team van de provincie Overijssel via

mkb@overijssel.nl of telefoonnummer 038 499 75 00 of met info@tib-advies.nl.

Kijk voor meer informatie over het programma ook op www.overijssel.nl/mkb

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top