Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede 053 4849 840

Laatste nieuws

Nieuwsbrief april 2018

In de deze van de TIB-Advies nieuwsbrief aandacht voor de volgende punten.

In deze uitgave van onze nieuwsbrief vindt u allereerst een artikel over de stand van zaken van het STAR/T  project. Dit is het project waarin TIB-advies samenwerkt met partners om statushouders op te leiden voor het ondernemerschap, en vervolgens te helpen deze plannen te realiseren. Vervolgens een artikel  over de hulp die TIB-advies kan verlenen bij het verkrijgen van financieën voor inversteringen. Maak hier gebruik van.

De stand van zaken van het project STAR/T

Zoals al eerder in een nieuwsbrief vermeld werkt de Stichting Twente in Business / TIB-advies samen met de Universiteit Twente, ROZ en Mindt in het project STAR/T. Dit project wordt ondersteunt door diverse Twentse gemeentes en is bedoeld om van statushouders ondernemers te maken, die daarvoor de capaciteiten hebben. De eerste groep is in het afgelopen najaar gestart en nu druk bezig met het uitwerken van de plannen om hun droom te realiseren.
Na een eerste intensieve pre-accelerator groepstraining van 5 weken worden de individuele deelnemers door de partners van dit project in deze fase begeleid om hun plan uit te werken, financiering te regelen en de uiteindelijke realisatie. TIB-advies is ook bij deze fase betrokken, en probeert een 4-tal statushouders te helpen en ondersteunen bij het realiseren van de door hen gewenste onderneming.
Er komen best veel problemen naar boven tijdens deze begeleiding. Naast de normale uitwerking van plannen zijn voor deze groep zaken als belasting (o.a. BTW) en de wettelijke regelgevingen in Nederland moeilijke materie.
De allereerste ondernemer is al gestart met zijn fietsenreparatie werkplaats (geholpen door het ROZ). Zie artikel. Wij hopen binnenkort ook de eerste gestarte ondernemer te kunnen vermelden, en zullen u hiervan op de hoogte brengen. Hij was geslaagd ondernemer in Aleppo met zijn schadeherstelbedrijf en wil ook in ons land een schadeherstelbedrijf beginnen en dat lijkt te gaan lukken.

Dit project is tot nu toe zo goed verlopen,  dat er een 2e serie kandidaten gezocht wordt voor een herhalingstraject. Kent u kandidaten, laat het ons dat weten. Alle statushouders uit de 14
Twentse gemeentes zijn welkom.

    Financiering investeringen

Met betrekking tot financiering van investeringsplannen  kan de Stichting Twente in Business / TIB-advies  op meerdere manieren van dienst zijn.
In dit kader signaleert TIB-advies in algemene zin de volgende ontwikkelingen:

  1. Business coaching (het door ervaren (oud)ondernemers begeleiden van ondernemers)

Wordt door kapitaalverstrekkers in toenemende mate als voorwaarde gesteld bij kredietverlening.

  1. Spreiding van risicodragend kapitaal waarbij ook door grotere partijen vaker wordt gezocht naar co-financiering.

Voor wat betreft business coaching heeft TIB-advies in de loop der jaren een ruime track-record opgebouwd.
Maar ook als het gaat om het bijeen brengen van kapitaal heeft TIB-advies de nodige ervaring en kan hierbij dan ook een rol spelen, vooral als het gaat om het voorbereiden van financieringsaanvragen en het in opdracht van geldverstrekkers monitoren van de investering of de lening.

De spreiding van risicodragend kapitaal verlaagd niet alleen het risico voor de investeerders, maar biedt ook mogelijkheden en kansen voor kleinere investeerders om deel te nemen aan interessante proposities. De door TIB-advies gehanteerde combinatie van business coaching, het grondig voorbereiden van een financieringsaanvraag en de monitoring van de investering of lening, zorgt ervoor dat financieringsaanvragen op hun realiteitsgehalte worden getoetst en dat bij de aanvrager de vinger aan de pols wordt gehouden bij de besteding van de lening.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top