fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Valorisatie

Onder valorisatie wordt verstaan het omzetten van goede ideeën, onderzoeken, octrooien etc. naar bedrijvigheid. Ondanks dat “alle seinen op groen staan” komt een idee of product vaak niet of moeizaam van de grond.

Hierbij helpt de brede ervaring van de bij TIB–advies aangesloten ondernemers en het grote netwerk van zowel TIB–advies alsook van de ondernemers zelf. Hun ervaring met bedrijfsvoering biedt goede kansen. Het idee of product wordt nader onderzocht op hun status van ontwikkeling en hun potentie voor marktrealisatie. Afhankelijk van het onderwerp wordt bekeken hoe het vervolgtraject kan worden opgepakt.

Om de potentie en de ontwikkelingen in de markt te onderzoeken zal er een business case worden gemaakt om vast te stellen of er binnen die markt behoefte is aan een dergelijk product of deze technologie en wat de specifieke eisen zijn waaraan het product in dat geval dient te voldoen.

Indien deze business case leidt tot een zo concreet mogelijke product en/of markt combinatie, kan een businessplan worden opgesteld en de volgende 3 acties in gang gezet:

  • “Engineering” waarbij de technologie of het productidee wordt omgezet in een concreet product, het uitgangspunt is geschiktheid voor de beoogde markt en efficiënte produceerbaarheid.
  • Marktpartijen zullen worden benaderd met productvoorstellen, en een selectie zal volgen.
  • Een businessplan wordt opgesteld waarbij aspecten als kosten, doorlooptijd en financiering etc. aan de orde komen.

Uitgangspunt is dat het product in delen zal worden geproduceerd bij bestaande productiebedrijven, die zelf voor verdere optimalisatie zorg dragen.

Note: de productie wordt ondergebracht bij bestaande productiebedrijven omdat hier voldoende vakmanschap aanwezig is en op deze wijze een korte doorlooptijd te realiseren is. Hiermee wordt bereikt dat de “time to market” kort is.
Het is belangrijk dat er omzetverhoging plaatsvindt bij de betreffende coproducenten. Dit betekent dat “passende” producten sneller en tegen lage kosten kunnen worden gerealiseerd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top