fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Personeelsmanagement

De wijze waarop u als ondernemer uw medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren is mede bepalend voor uw succes.

Wij kijken vanuit twee perspectieven naar organisaties als het gaat om het managen personeel. De eerste is vanuit het organisatieperspectief. Primair gaat het dan om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden). Daar staat een zeker aanbod aan personeel tegenover. De vraag die we ons stellen is hoe gaan we met ons personeel om. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

De tweede is vanuit het individueel perspectief. Uw medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top