fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Financiën

De financiële wereld is de laatste jaren nogal in het nieuws geweest en lang niet altijd positief. Juist om deze reden is het van belang om de goede keuze te maken bij een mogelijke financieringsvraag. Hierbij kunnen wij u uitstekend van dienst zijn, waarbij onze expertise zich met name richt op advisering van de financieringsmogelijkheden van het MKB.

De verschillende financieringsmogelijkheden welke geschikt zijn voor het MKB kunnen grofweg gesplitst worden in de volgende kredietvormen:

Hypothecair krediet:
Financiering van aankoop- en/ of verbouwing van onroerend goed.

Bancair krediet:
Financiering van werkkapitaal, bedrijfsinventaris, machines, voorraden, debiteuren etc.

Borgstellingskrediet (BMKB):
Van toepassing bij investeringen waarbij er onvoldoende zekerheden aan de bank kunnen worden geboden. In dat geval kan hierin voorzien worden middels de verlening van een BMKB waarbij het ministerie van Economische zaken voor een deel van de lening garant staat.

Objectfinanciering:
Dit is een verzamelterm voor (zakelijke) financieringen waarbij de investering in directe relatie staat tot de financiering. Als voorbeeld noemen we de operational- of financial lease van een machine. Het voordeel van objectfinancieringen zijn ruimere financieringsmogelijkheden en een beperktere afhankelijkheid van een bank.

In de financieringsbehoefte kan echter ook worden voorzien middels de hulp van private investeerders, investeringsmaatschappijen of participatiemaatschappijen. Hierbij is een sterke betrokkenheid van de investeerder of participant van doorslaggevend belang en zal, door het over het algemeen hogere risicoprofiel, ook een hogere rente betaald moeten worden.

Vanwege onze goede contacten met diverse banken, investeerders, accountants en overige organisaties kunnen wij u uitstekend begeleiden in de procedures rondom het financieringstraject.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top